BAM – 2 dagar i Stockholm Älvsjö

När

24-05-02 till 24-05-03    
Hela dagen

Var

Stockholm
Stockholm, Stockholm

Evenemangstyp

BAM – 2 dagar i Stockholm Älvsjö

Kursen är en arbetsmiljöutbildning och går att söka bidrag för hos AFA med 50% av kursavgiften betald. Kunden genomför ansökan

BAM 2 dagar

BAM – Bättre Arbetsmiljö är Sveriges största och absolut populäraste arbetsmiljöutbildning och denna utbildningen ger er grunderna för att kunna bedriva ett väl fungerande arbetsmiljöarbete.

Utbildningen vänder sig till dig som behöver gå en fullvärdig BAM och få lära dig mer om arbetsmiljölagen och hur vi skapar en god och säker arbetsmiljö. Dagen kommer att varvas med föreläsning och workshops/grupparbeten där deltagarna tillsammans skapar verktyg och arbetssätt som förbättrar arbetsmiljöarbetet på plats.

Syftet med utbildningen BAM är att:
Deltagaren skall få grundläggande arbetsmiljökunskaper och en god förståelse för hur samverkan mellan arbetsgivare, skyddsombud och övriga anställda i arbetsmiljöfrågor bör fungera.

Utbildningens innehåll behandlar framförallt följande punkter:

  • Grundläggande kunskaper om lagar, regelverk, avtal och föreskrifter kring förhållanden som påverkar arbetsmiljön.
  • Chefernas och skyddsombudens roller och ansvar samt hur man ska samverka.
  • Att kunna identifiera och hantera faktorer som är negativa respektive positiva för arbetsmiljön.
  • Hur man kan genomföra förebyggande arbetsmiljöarbete.
  • Att kunna göra en riskbedömning.

Målgrupp
BAM – Bättre Arbetsmiljö vänder sig till chefer, arbetsledare, skyddsombud och arbetare som i sin yrkesroll har behov av kunskap om hur arbetsmiljöfrågor skall hanteras.

Ort & datum
Stockholm Älvsjö – Best Western Royal Star, datum 2:a – 3:e maj

Utbildningens längd
2 dagar.

Pris
8 900 SEK/person (med AFA-bidrag blir priset endast 4 450 SEK/person).

Dags konferens:
1 450SEK/person exkl. moms tillkommer

I priset ingår
Kursmaterial och kursintyg efter genomförd utbildning.

Kontaktperson

Kontakta Kompetenslaget: Nina Bladh

Caroline Nordh

KOMPETENSRÅDGIVARE
Kompetenslaget
Mobil: 073-630 83 46