Akut omhändertagnade vid psykisk ohälsa

När

24-01-30    
08:00till12:00

Bokningar

Bokning stängd

Var

Kiruna
Kiruna

Evenemangstyp

Akut omhändertagande vid psykisk ohälsa

Syfte

Vi har länge utbildat i akut omhändertagande av skadade och sjuka personer vilket har ökar kunskapen och förmågan att hjälpa till vid olyckor och sjukdomar. Idag vet vi att risken att drabbas av psykisk ohälsa är lika stor som att drabbas av kroppsskada, därför vill vi med denna utbildning öka förmågan att genomföra adekvata åtgärder även inom detta område. Akut omhändertagande vid psykisk ohälsa är uppbyggd på samma sätt som L-ABCDE och lär ut ett systematiserat omhändertagande grundat på vetenskaplig evidens, experter och sakkunnigas gemensamma rekommendationer.

Mål
Målet med insatsen är att ge deltagarna kunskap hur de känner igen och kan ingripa vid kriser som självskadebeteende, panikattacker, trauma akuta psykostillstånd och självmordstankar. Deltagarna delges kunskap om vanliga sjukdomstillstånd och hur de genom att bedöma situationen, lyssna, bekräfta, ge stöd och uppmuntra till att söka lämplig vård kan hjälpa den drabbade.

Konsult
Susanna Kärhä har lång och gedigen erfarenhet av det akuta omhändertagandet. Hon har arbetat inom akutsjukvården under trettio år och efter starten på akutmottagningen har hon sedan jobbat inom ambulans, psykiatri och intensivvård. Sedan 2005 har Susanna utbildat kollegor från när och fjärran i Prehospital sjukvårdsledningen och det senaste året har hon arbetat med en intensiv satsning mot HLR och Akut omhändertagande. Susanna är utbildad instruktör i MHFA, Mental Health First Aid vid Karolinska institutet och håller även i fördjupnings utbildningar.

Tillgängliga datum:
Kiruna 30:e januari 2024  Kl.08:00- 12:00
Gällivare 31:a januari 2024 Kl.08:00- 12:00

Orter
Kiruna
Gällivare

Pris (exklusive moms)
2 500 SEK/deltagare
Fika ingår.

Sista anmälningsdag
26:e Januari 2024

Kontaktperson

NINA EDEBLOM

Nina Edeblom

KOMPETENSRÅDGIVARE
Kompetenslaget
Mobil: 070-661 49 81

Vid för få anmälningar kan kursen komma att flyttas fram eller ställas in.

Bokningar

Bokningen är stängd för detta evenemang.