Aktiva Åtgärder

När

22-09-22    
Hela dagen

Bokningar

Bokning stängd

Var

Skellefteå
Kanalgatan 75, Skellefteå

Evenemangstyp

Sedan den 1 januari 2017 finns ett lagkrav på att alla företag i Sverige ska arbeta med aktiva åtgärder utifrån samtliga diskrimineringsgrunder.

Utbildningens innehåll 

Sedan den 1 januari 2017 finns ett lagkrav på att alla företag i Sverige ska arbeta med aktiva åtgärder utifrån samtliga diskrimineringsgrunder.

Arbetet omfattar fem olika områden.

  • Arbetsförhållanden
  • Löner och anställningsvillkor
  • Rekrytering och befordran
  • Kompetensutveckling och utbildning
  • Möjlighet att förena arbete och föräldraskap

Förutom att det är ett lagkrav så visar forskning att jämlikhet och inkludering är förknippat med ökad lönsamhet tack vare lägre frånvaro och lägre rekryteringskostnader samt ökad innovationsförmåga.

Mål & Syfte 

  • Förtydliga syftet kring lagkravet på aktiva åtgärder, ge en ökad kunskap om arbetsprocessen samt ge inspirerande exempel.
  • Lägga grunden för ett långsiktigt och hållbart arbete.

Ge ditt företag verktyg för att på bästa sätt komma i gång med aktiva åtgärder inom en snar framtid och uppfylla lagkravet inom ett år.

Målgrupp

HR-avdelning och ledare

Pris 

5 900 SEK/deltagare

Konferensavgift 750 SEK/ deltagare

Kontaktperson 

Kontakta Kompetenslaget: Nina Bladh

Gabriella Moritz

KOMPETENSRÅDGIVARE
Kompetenslaget
Mobil: 070-621 35 35

Bokningar

Bokningen är stängd för detta evenemang.