Gestalta en arbetsmiljösituation med film

Vi skapar skådespelade filmer som visar arbetsmiljörelaterade situationer åt företag. Filmerna kan användas som diskussions- och utbildningsmaterial, visas i ledningsgruppen eller på team-buildingen. 

Det uppstår krångliga, jobbiga och komplexa situationer på de allra flesta företag och de framträder i varierande svårighetsgrad. Ibland kan det handla om rasism och sexism och i andra fall om sådant som sen ankomst och personal som inte vill anamma förändring. Vi vet att sådant kan tära på en organisation.

Vi gestaltar komplexa situationer med film som ni sedan kan använda som diskussions- och utbildningsmaterial. Våra kunder som använt våra dilemman ser att de ger effekt och skapar goda diskussioner. Vi skriver manus, spelar in och klipper.

Hör av dig om vad du skulle vilja gestalta!

Kontakta oss på digital produktion!
Läs mer om det vi gör här