REBIO erbjuder energiproducenter och träfiberindustri trygga och kundanpassade leveranser av biobränsle och råvaror till vidareförädling. REBIO:s råvara kommer främst från skogarna, sågverken och snickerifabriker i de nordligaste länen. I nära samarbete med våra kunder, leverantörer och transportörer gör vi för varje kund individuella leveransplaner. Tillsammans med REBIO:s stora kompetens och möjlighet till transportsamordning och lagringsmöjligheter borgar detta för säkra och punktliga leveranser.

REBIO är en ledande leverantör av förnyelsebara bränslen från skog, sågverks- och snickeriindustri i mellersta och norra Sverige. Vi har bred kompetens och lång erfarenhet av såväl utveckling av olika biobränsleprodukter som att bygga upp säkra och effektiva leveranssystem. REBIO levererar även förädlat biobränsle såsom briketter och pellets till kunder bortom vårt geografiska kärnområde.

Sista ansökningsdag: 2020-05-31

Läs mer och ansök här »

För mer information

MONICA ELIASSON
Rekryteringskonsult
Skicka E-post »
0911-91100
070-302 87 67

OLA PETTERSSON
Rekryteringskonsult
Skicka E-post »
070-377 02 45

Med tusentals utbildningsdagar samt ökande antal rekryterings- och  utvecklingsuppdrag på mer än 50 orter, har vi nu tagit ytterligare ett kliv in i framtiden.

Vi lever som vi lär med värdeord som ”enkelt”. Våra kunder jobbar med oss för att vi gör deras vardag enklare och lättare att verka i.

Välkommen till Kompetenslaget!