Att rekrytera rätt medarbetare till rätt plats bidrar till företagets möjligheter till framgång och utveckling. Idag då större del av rekrytering sker digitalt och via nätverk blir det allt viktigare att nå ut med rätt budskap till rätt målgrupp. Så vilka krav ställs det då på dig som arbetsgivare? Hur hittar, attraherar och verifierar man de kandidater som man kommer i kontakt med?

Vi bygger rekryteringsprocessen efter just Er organisations behov.
Precis som varje medarbetare har sina styrkor och utvecklingsområden, förstår vi att även varje organisation och varje team har sina styrkor och utvecklingsområden. Vi hjälper er att identifiera vad som är era teams framgångsfaktorer, samt kärnvärderingar för att snabbt kunna hjälpa er hitta nästa medarbetare utifrån vad ni behöver. Vår process bygger på erfarenhet från branschen och en förståelse för Employer Branding och goda kandidatrelationer samt kandidatupplevelser. Vi vill tillsammans med Er hjälpa er hitta nästa nyckelperson, hjälpa er att stärka ert arbetsgivarvarumärke, men även förstå er nästa medarbetare och hur ni på bästa möjliga sätt når ut med ert budskap.

Kontakta oss i Rekryteringsgruppen hos Kompetenslaget så hjälper vi er!

rekrytering@kompetenslaget.se