Onboarding? Preboarding? Introduktion? Offboarding? – Vi hjälper dig att reda i detta och har nu möjlighet att erbjuda fina lösningar, allt med ert företag och era förväntningar i fokus.

Tittar man på valet av arbetsgivare idag så baseras det ofta på organisationens rykte och vad är då egentligen hemligheten bakom ert företags goda rykte och medarbetares goda prestationer?

Det handlar såklart alltid om organisationens medarbetare. Där allting också alltid startar med förväntningar. Rätt förväntningar. Dels för den nya medarbetaren som fått jobbet, och som är hungrig och ser framför sig rollen och har idéer och drömmar om sin kommande tjänst på detta fantastiska företag. Dels rätt förväntningar från Er sida. Vad grundas dessa förväntningar på och hur jobbar ni som företag med detta? Hur framgångsrika och attraktiva vill ni bli?

Vi har engagemanget och vill hjälpa er dit!  

Hur allting startar kan därför vara helt avgörande för hur länge medarbetare stannar kvar, trivs och presterar. När ni äntligen har hittat er perfekta medarbetare så gäller det bara att som organisation leva upp till alla förväntningar på bästa sätt. Det låter kanske enkelt men är dessvärre ganska svårt när det gäller att få alla pusselbitar, i alla skeenden, att gå ihop.

Vi får det att ”gå ihop”.

Vi har kunskapen och engagemanget och vill därför hjälpa er att bli än mer framgångsrik som arbetsgivare! Vi har förståelsen för att tiden från det att den anställde har signerat sitt anställningsavtal fram till första fysiska arbetsdagen är viktig. Väldigt viktig. Kanske också helt väsentlig för hur länge personen stannar kvar på arbetsplatsen.

I samarbete med HR-manager erbjuder vi ett systemstöd i denna första viktiga del som vi kallar Onboarding. Nedanstående verktyg som presenteras är separata moduler. Vi rekommenderar att använda alla, för smartast tänkbara helhetslösning för alla viktiga HR-processer. 

HR Recruiter – Här utformar du annonser smidigt, lägger ut annonsen på din hemsida (på portaler som exempelvis AF, blocket jobb, facebook, LinkedIN). Du samlar alla dina kandidater, bokar intervjuer, avtackar och hanterar all rekryteringsadministration enkelt och smidigt via detta system.

HR Onboarding – När erbjudandet sedan är ”accepterat” via HR-Recruiter och anställningsavtalet är signat och klart, så går den nya medarbetare direkt vidare till denna del (HR-onboarding) och fortsätter där sin kommande resa med er. Här får medarbetaren möjlighet att läsa på om, se filmer om och lära sig mer om allt vad ni som företag tycker är viktigt att man ska känna till innan man fysiskt tillträder arbetsplatsen. Här har man även möjlighet att aktivera checklistor och påminnelser som man fördelar på ansvariga, exempelvis administratörer, chefer eller övriga kollegor. Det kan exempelvis handla om att beställa arbetskläder, visa runt i lokalerna, beställa ID-kort. Detta så att inget faller mellan stolarna och att ni har koll på det viktigaste.

HR Talent Manager – När ni har era dröm-medarbetare på plats så gäller det att behålla och utveckla dem. Via HR Talent Manager har ni koll på medarbetarnas egna förväntningar och ambitioner samt era förväntningar på medarbetaren. Detta genom möjligheten att dokumentera alla medarbetarsamtal, sätta upp utvecklingsplaner, mål och planering för genomförande. Här kan ni även ha koll på alla utbildningar din medarbetare behöver samt få påminnelser när certifikat går ut. Och så vidare.

HR Offboarding – Denna modul liknar Onboardingen, fast tänk den istället tvärtom. Här säkrar du upp att du har koll på – samt gör – det viktigaste aktiviteterna när en medarbetare slutar på företaget. Rätt person/roll på företaget får här påminnelser om att medarbetaren exempelvis lämnar tillbaka ID-brickan, passerkort, avslutar alla behörigheter, genomför avslutningssamtal etc.  Allting som bidrar till att processen avslutas säkert för er. Dessutom – genom att göra detta på rätt sätt – ökar ni även chanserna till att en bättre ambassadör lämnar ert företag.

Vi vill hjälpa er att skapa grymma ambassadörer!

Vi förespråkar ett helhetskoncept i detta arbete. Är ni bara intresserade av vissa delar (vissa moduler) så hjälper vi er självklart att synliggöra och anpassa dem efter era behov.

Genom att arbeta strukturerat med dessa delar känns ni proffsiga internt och externt och skapar goda ambassadörer för ert företag i ett tidigt skede.  Ni skapar även tid och utrymme för er alla då alla medarbetare, ledare och administratörer enkelt kan få tillgång till de data de behöver och agera där de behövs.

Vi har erfarenheten, drivet och framförallt förståelsen för de specifika behov organisationer har kring dessa delar. Därför vill vi så gärna bli er självklara och naturliga samarbetspartner i detta viktiga arbete.

Kontakta gärna Louise Karlsson, Hr- och kompetensrådgivare på Kompetenslaget, om du är intresserad av att veta mer:

Mob: 073-081 81 29

louise.karlsson@kompetenslaget.se