Enligt lag måste alla yrkesförare med C/CE- körkort komplettera sin behörighet med yrkeskompetensbevis. Lagen gäller från 10 september 2009. 

 

Aktuella kurser inom YKB

 

Den som har C/CE-körkort utfärdat före 10 september 2009 får relatera till undantaget "hävdvunnen rätt", och genomföra en fortbildning av YKB på totalt 35 timmar. Dessa yrkesförare skall vara klar med sin fortbildning i YKB före 10 september 2016.

 

Utbildningen delas upp i fem delkurser och kan genomföras i oberoende ordning

 

  • Sparsam körning
  • Godstransporter
  • Lagar och regler
  • Ergonomi och hälsa
  • Säkerhet och kundfokus

 

Vi utbildar dig enligt TYAs kursinnehåll som är kompatibel med Sveriges Trafikskolors Riksförbund, Sveriges Åkeriföretag och NTF.

 

Det nya yrkeskompetensbeviset ska förnyas vart 5:e år.

 

Målgrupp

Alla yrkesförare med C/CE-körkort utfärdat före 10 september 2009 som skall transportera gods på väg.

 

Dela och tipsa: