Vi utbildar dig enligt Trafikverkets kompetenskrav i TRVK APV och TRVR  APV. Kursdeltagarna får kunskap om de regler och krav som gäller för arbetsmiljön, samt förstå sin arbetsuppgift. De ska också förstå och känna till trafikanternas behov av rätt utmärkning, såsom varning och vägledning, liksom det ansvar som Trafikverkets region har för utmärkning enligt vägmärkesförordningen i egenskap av väghållningsmyndighet.

 

Målgrupp

Kursen vänder sig till personer som skall utföra utmärkning av markplacerade vägmärken och skyddsanordningar. Även personal som ingår inom BAS-P:s och BAS-U:s ansvarsområde med ett ansvarsåtagande behöver denna kompetens.

 

Aktuella kurser inom Arbete på Väg

Dela och tipsa: