Vi utbildar dig enligt Trafikverkets kompetenskrav i TRVK APV och TRVR APV. Kursdeltagaren får kunskap om de regler för säkerheten vid vägarbete som gäller där staten genom Trafikverket är väghållare, och hur reglerna tillämpas vid olika typer av arbeten. Kursen innehåller också trafiksäkerhetsfrågor samt grundkunskaper som gäller för alla som har vägen som sin arbetsplats. 

 

Målgrupp

Kursen vänder sig till förare av väghållningsfordon eller motsvarande som arbetar med vägarbeten på eller vid allmänna vägar med bl a byggande, underhåll eller drift.

 

Aktuella kurser inom Arbete på Väg

Dela och tipsa: