Enligt Arbetsmiljölagen (1977:1160) ska arbetsgivaren förvissa sig om att arbetstagaren har den utbildning som behövs och vet vad han har att iaktta för att undgå riskerna i arbetet. 

(3 kap. 3 §)

 

Vi utbildar dig enligt Truckläroplan TLP 10 samt Arbetsmiljöverkets föreskrift Användning av truckar, AFS 2006:05. Kursen innehåller praktiska körövningar och teori, bland annat daglig tillsyn och skötsel, material- och godshantering, ergonomi och säkerhet.

 

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som är truckförare i industriell miljö.

 

Aktuella kurser

 

Dela och tipsa: