Idag ställs allt högre krav på miljötänkande bland yrkesverksamma förare.  I takt med att bränslepriserna stiger blir betydelsen av ekonomisk körning allt viktigare för företag. Genom att motivera sina förare att köra på ett miljöanpassat och ekonomiskt sätt, kan företag tjäna stora pengar. 

 

Deltagaren får teoretisk kunskap som rör körning och miljöns påverkan av utsläpp. Praktik med mätning av bränsleförbrukning under körning i er arbetsmiljö. Motivation och uppföljning är mycket viktigt för att uppnå ett bestående långsiktigt resultat.

 

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som framför fordon som lastbil eller arbetsmaskiner.

 

Aktuella kurser

Dela och tipsa: