Syftet med utbildningen är att deltagarna skall utifrån sina bakgrundskunskaper höja sin kompetens i att tala och förstå tyska i olika sammanhang, samt att uttrycka sig skriftligen i kontakten med utländska kunder, leverantörer eller samarbetspartners. Kursinnehållet kommer att läggas upp efter deltagarnas förkunskaper och behovsområden. Kursen är praktiskt inriktad och bygger på muntlig och skriftlig språkträning samt arbete med verklighetsnära övningar och exempel. 

 

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till företag med anställda som använder eller kan komma att använda tyska med de internationella kontakter som företaget har.

 

Current courses in English

Dela och tipsa: