Dagligen kommer vi i kontakt med service och olika typer av värdskap i någon form, och vi reagerar också på hur denna service ges, positivt eller negativt. Att leverera service i världsklass och bli än mer kundtillvända är något alla branscher behöver fokusera på framöver.

 

Innehåll

Den här utbildningsdagen vänder sig till dig som på något vis leder medarbetare som möter kund i sitt dagliga arbete. Produkter och tjänster blir alltmer lika och servicen är ofta det som skiljer konkurrenterna åt. Att känna sig betydelsefull, sedd och välkomnad blir alltmer viktigt för våra gäster och kunder. Du kommer att lära dig använda verktyg för att utifrån din egen verklighet utveckla ditt eget företags eller organisations kunnande när det gäller service & värdskap. Du kommer till insikt om individuella och organisatoriska styrkor och svagheter.

 

Under dagen kommer det handla om ditt ledarskap, och hur du kan använda det för att få medarbetarna att sätta allt fokus på kundmötet.


Arbetsformer

Utbildningen bygger på inspiration, grupparbeten och enskilda uppgifter. Ni skapar ett nuläge och arbetar fram en målbild om hur kundmötet och värdskapet ska bli framöver på ditt företag. En aktivitetsplan skapas för att starta arbetet med gapet mellan nuläge och önskeläge.

 

Dagen varvas med inspiration, föreläsningar, eget arbete och grupparbeten.

Du kommer:

  • få en större förståelse för vikten av service & värdskap för kunden/gästens helhetsupplevelse
  • bli bättre på att ge och få feedback utifrån service
  • få en förståelse för hur du via ditt ledarskap kan öka kundservicen & värdskapet hos dina medarbetare
  • sätta mål, arbeta med målbilder och bestämma aktiviteter som styr mot dessa
  • få större kunskap om de olika kanaler som kunden möter företaget i, och ges möjlighet att leverera bättre service överallt
  • få förståelse för hur service påverkar människor
  • få inspiration, goda exempel och verktyg för att förbättra det egna företaget
  • känna stolthet över att kunna ge bra service

 

Omfattning

1 heldag

 

Konsult

Calle är en erfaren chef och ledare, just nu organisationskonsult och affärsutvecklare på Kompetenslaget. Senaste åren har han varit verksam i Systembolaget som regionchef. Han har arbetat i olika ledarpositioner i ett antal företag och branscher genom åren, samt drivit egna restauranger i ett par år.

Han är verksam som utbildare inom ledarskap, presentationsteknik, service & värdskap och kommunikation.
Calle är även certifierad handledare för Extended DISC

Kursinformation

Kursdatum:

2018-05-07

Kursort:

 

Umeå

Pris:

Investering 4900:- per person
Konferensavgift tillkommer med 850:-

Sista anmälan:

2018-04-07

Intresseanmälan

Intresseanmälan

Intresseanmälan

Fil
Filer måste vara mindre än 30 MB.
Tillåtna filtyper: rtf pdf doc docx xls xlsx.

Låt mig hjälpa dig med dina frågor!

Ring mig på: 070-461 63 32

eller kontakta oss via e-mail på adressen

malin.mostrom@kompetenslaget.se

Dela och tipsa: