Vi utbildar enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna om användning av motorkedjesågar (AFS 2012:1). Utbildningen innehåller både teori och praktik.

 

Deltagaren skall efter avslutad kurs kunna utföra underhåll på sågen och med denna bemästra säker fällning, kvistning och kapning.

 

Kursen omfattar 2-3 dagar beroende på deltagarnas förkunskaper och arbetsuppgifter.

 

Aktuella kurser

Dela och tipsa: