Tillsammans lyfter vi ditt förändringsledarskap till en ny nivå med övningar baserade på fallstudier. Möjlighet finns att certifiera sig efter kursen.

 

Förändringsledarskap – en ledarskapsutbildning i workshopformat med fokus på de känsligaste momenten i förändring. Lär dig hantera förändringsledarens ständiga utmaningar: förändringsmotstånd, likgiltighet, resursbrist och kommunikationsproblem. 

 

Förändringskonsult – Kelly Odell

Kelly Odell

Kelly Odell menar att kunskap blir kompetens bara om den används för att göra nytta.Han är specialiserad på hur man arbetar med förändring och ledarskap i organisationer.

Kelly är amerikan, och svensk, och är utbildad både som präst och affärsman.

 

Han vet vad han pratar om för han har en omfattande erfarenhet av chefskap i stora globala organisationer, där han bland annat varit Sverigechef, försäljningsdirektör och Senior Vice President inom Telia Sonera och försäljningsdirektör för Volvo Personbilar i Sverige. 



Syfte

Att lära dig ledaorganisationen mot bestående resultat. Du ökar dina kunskaper till ett lyckat förändringsarbete.

 

Målgrupp

Du förstår redan vad förändringsarbete innebär och har en uppfattning om hur du ska gå till väga rent metodiskt. Du vill ha hjälp med det faktiska genomförandet av förändringsprojekt och de situationer du som ledare behöver hantera. Kursen är en uppföljare till vår metodutbildning Effektiv förändringsledning och riktar sig till de som gått denna grundkurs.

 

Mål

Att lära dig använda av ett strukturerat tillvägagångssätt i förändringsarbetet. Ökad kunskap i hur du hanterar rädsla, motstånd och andra svårigheter för att behålla rätt riktning. Vi ger dig möjligheten att träna på just dessa saker – så att du är redo inför de skarpa lägen som väntar. Efter utbildningen ska du vara redo att kavla upp ärmarna, möta utmaningarna med större självförtroende och leda din organisation mot resultat.

 

Kursupplägg

Under två intensiva dagar arbetar vi med fallstudier och övningar. Vi finslipar din förmåga genom att analysera, sätta planer och träna på kritiska moment utifrån olika scenarion. Genom gruppdiskussioner och personlig reflektion runt de aktuella fallstudierna finslipas din förmåga att analysera förändringssituationer och att identifiera mer framgångsrika strategier och praktiska åtgärder för att lyckas med förändringarna.

 

Certifiering

Efter kursen har du möjlighet att certifiera dig i förändringsledning. Du kommer då att genomgå ett teoriprov med Kelly. Därefter bokar ni in ett Skypemöte på ca 2 timmar, då du kommer att få din examination. På certifieringen står det att du kan:

·         Formulera en tydlig vision för vad ni ska åstadkomma

·         Använda dig av segerplanering för att tydliggöra framsteg och bygga momentum i organisationen

·         Genomföra en intressentanalys och kartlägga hur olika grupper påverkas av förändringen

·         Sätta en kommunikationsplan som ser till att ni kommunicerar tillräckligt mycket, tillräckligt uthålligt och på ett sätt som väcker medarbetares engagemang

·         Analysera och ta till konkreta åtgärder för att vända motstånd till engagemang

·         Coacha andra ledare och kritiska intressenter i organisationen för att de bättre ska kunna bidra till förändring

Analysera värdet av förändring och vilka resurser som krävs för att få ut maximal nytta (ROI)

 

 

Gruppstorlek

10 - 18 deltagare

 

Kursen genomförs om vi har minst 10 deltagare. Max antal är 18.

Kursinformation

Kursdatum:

2018-11-27

2018-11-28

Kursort:

 

Luleå

Pris:

9 900 SEK/deltagare. Dagskonferens tillkommer med 1 900 SEK per deltagare.
Vid certifiering tillkommer 9 200 SEK/deltagare.
Kursen går även att genomföra som en företagsintern kurs om ni får ihop en egen grupp.
Priserna är exklusive moms. Anmälan är bindande. Ev. boende för deltagaren ingår ej i priset.

Sista anmälan:

2018-10-25

Intresseanmälan

Intresseanmälan

Intresseanmälan

Fil
Filer måste vara mindre än 30 MB.
Tillåtna filtyper: rtf pdf doc docx xls xlsx.

Låt mig hjälpa dig med dina frågor!

Ring mig på: 070-553 78 07
eller kontakta oss via e-mail på adressen

nina.bladh@kompetenslaget.se

- Nina

Dela och tipsa: