AMP är en process som låter chefer genomföra lönsamma förändringsarbeten. Exempelvis genom bättre ledarskap och ökad personlig trygghet och nöjdhet.

 

Syfte

AMP tar nästa steg, att bygga vidare på de grundläggande kunskaper och färdigheter du fått genom utbildning och i ditt dagliga arbete första åren som chef. Utbildningen fördjupar kunskaper och ger framför allt ett nytt förhållningssätt för hur du ska agera i framtiden för din egna fortsatta utveckling. Du lär dig analysera ditt framtida behov av utveckling och går in på områden som krävs för ett hållbart och framgångsrikt ledarskap över tiden.

 
Mål och resultat

  • Nå uppsatta mål i den egna organisationen.
  • Nå ett utvecklat ledarskap där medarbetare känner förtroende för sin chef och trivs med sitt arbete.
  • Chefer som är trygga i sin roll och därmed en organisation som fungerar bättre.
  • Erhålla förmågan att tänka strategiskt och utveckla verksamheten.
  • Beteendeinstrument som skapar förutsättningar för samspel och samarbete.
  • Skapa ett kraftfullt och lärande nätverk av deltagare som genomfört AMP.

 

Målgrupp

Du har arbetat som operativ chef eller ledare sedan några år och har mest troligt gått igenom någon form av grundläggande ledarutbildning.

 

Genomförande

Innan utbildningen får deltagarna svara på ett antal frågor kring ledarskap, dels för att konsulten ska få bättre insikt, men framför allt för att deltagarna själva ska börja fundera kring ledarskap. Processen pågår normalt under 6 månader med tre utbildningstillfällen på två dagar per tillfälle med internat inklusive kvällsarbete. Mellan träffarna praktiserar deltagarna sina nyvunna kunskaper i det dagliga arbetet och arbetar med de uppgifter de fått på träffarna. Under processen arbetar vi med beteendeverktyg.

Kursinformation

Kursdatum:

2018-12-11

2018-12-12

2019-01-22

2019-01-23

2019-03-19

2019-03-20

Kursort:

 

Skellefteå

Pris:

Er investering är 29 800 SEK/deltagare
Kostnad för konferens (helpension) samt material tillkommer med 7 900 SEK/deltagare.
Anmälan är bindande

Sista anmälan:

2018-11-05

Intresseanmälan

Intresseanmälan

Intresseanmälan

Fil
Filer måste vara mindre än 30 MB.
Tillåtna filtyper: rtf pdf doc docx xls xlsx.

Låt mig hjälpa dig med dina frågor!

Ring mig på: 070-553 78 07
eller kontakta oss via e-mail på adressen

nina.bladh@kompetenslaget.se

- Nina

Dela och tipsa: