AMP är en process som låter chefer genomföra lönsamma förändringsarbeten. Exempelvis genom bättre ledarskap och ökad personlig trygghet och nöjdhet.

 

Syfte
AMP ger deltagarna grundläggande kunskaper om sig själv som individ och ledare samt öka deras insikter om hur mänskliga relationer fungerar. De lär och praktisera verktyg som de kan använda för att utvärdera och utveckla sitt ledarskap och därmed också organisationen.

 

Mål och resultat

  • Nå uppsatta mål i den egna organisationen
  • Nå ett utvecklat ledarskap där underordnad personal känner förtroende för sin chef.
  • Engagerade medarbetare som trivs på sitt arbete
  • Chefer som är trygga i sin roll och därmed en organisation som fungerar bättre.
  • Erhålla förmågan att tänka strategiskt och utveckla verksamheten
  • Skapa ett kraftfullt och lärande nätverk av deltagare som genomfört AMP

 

Målgrupp
Operativa chefer/ledare.

 

Genomförande
Innan utbildningen får deltagarna svara på ett antal frågor kring ledarskap, dels för att konsulten ska få bättre insikt men framförallt för att deltagarna själva ska börja fundera kring ledarskap.

 

Processen pågår under 10 månader. De tre utbildningstillfällena är fördelade under en 8-månadersperiod med två heldagar inklusive kvällsarbete. Mellan träffarna praktiserar deltagarna sina nyvunna kunskaper i det dagliga arbetet. Uppföljning sker två månader efter träff tre.

 

Coachning
Deltagaren får stöd av konsulten under hela processen för att optimera lärandet. Coachningen handlar både om utbildningen och det dagliga arbetet. Tänk på att ett högt eget ansvar i processen kraftigt påverkar effekterna - ditt engagemnag styr din utveckling.

 

Pedagogik
AMP består av workgroups, övningar/tester, grupparbeten, individuella arbeten samt frivilliga lärgrupper mellan utbildningstillfällena. Den pedagogiska metoden går ut på att ”lära genom att göra”.

 

Förändrings- och utvecklingsarbete
Under programmet kommer deltagaren i ”hemmamiljö” genomföra ett förändringsarbete samt en personalutveckling för den egna arbetsgruppen. Dessa genomförda arbeten redovisas genom en kortfattad rapport till egen chef och konsulten.

 

Kursledare: Nicklas StenbergKursinformation

Kursdatum:

2015-10-15

2015-10-16

2015-12-09

2015-12-10

2016-03-09

2016-03-10

2016-06-02

Kursort:

 

Luleå

Pris:

Er investering är 26 500 SEK/deltagare
Helpension tillkommer med 7 900 SEK/deltagare.
Anmälan är bindande

Sista anmälan:

2015-09-18

Intresseanmälan

Intresseanmälan

Intresseanmälan

Fil
Filer måste vara mindre än 30 MB.
Tillåtna filtyper: rtf pdf doc docx xls xlsx.

Låt mig hjälpa dig med dina frågor!

Ring mig på: 070-553 78 07
eller kontakta oss via e-mail på adressen

nina.bladh@kompetenslaget.se

- Nina

Dela och tipsa: