Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift Användning av lyftanordningar och lyftredskap (AFS 2006:06) ska den som använder en lift vara väl förtrogen med arbetet och ha teoretiska och praktiska kunskaper för säker användning. 

 

Vi utbildar dig enligt SS-ISO 9926-1. Oavsett om du använder en liten telfer eller stor travers, ger vi dig kunskap om hur man på ett säker och ergonomiskt sätt använder lyftanordningar. Genom både teori och praktik lär du dig utföra lyckade materialförflyttningar på din arbetsplats utan materialskador.

 

 

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som är förare/lastkopplare av kranar och lyftredskap i industriell miljö. 

 

Aktuella kurser

Dela och tipsa: