Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift Användning av lyftanordningar och lyftredskap (AFS 2006:06) ska den som använder en lift vara väl förtrogen med arbetet och ha teoretiska och praktiska kunskaper för säker användning. Arbetsgivare ska ha dokumentation över arbetstagarens teoretiska och praktiska kunskaper. Arbetstagaren ska dessutom ha arbetsgivarens skriftliga tillstånd att använda en lift. (29 §)

 

Vi utbildar dig enligt SS-ISO 18878:2004 samt Liftläroplanen (LLP), vilket bland annat är besiktning och kontroll av plattform, instruktioner, regler. Praktiska körövningar och säkerhetsutrustning.

 

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som ansvarar för, hanterar eller kör mobila arbetsplattformar.

 

Aktuella kurser

Dela och tipsa: