Att hitta en gemensam värdegrund som genomsyrar verksamheten är avgörande för ett företags framgång. Hur vi mår och känner oss på jobbet avgör hur bra vi presterar. Att lägga tid på att skapa ett bra arbetsklimat, god kommunikation, stabila team är därför utan tvekan värt att investera i. Målet med denna kurs är att ni ska skapa en gemensam värdegrund, att er sammanhållning ska bli starkare och er lönsamhet öka. 

 

Målgrupp

Chefer, ledare och medarbetare.

 

Aktuella kurser inom kommunikation

Dela och tipsa: