Det sägs att det utvecklande samtalet är det lätta sättet att genomföra det svåra samtalet på. Kursen riktar sig till dig som möter medarbetare med olika utmaningar och svårigheter. Denna metod hjälper till att snabbt och effektivt få fram det underlag som behövs för att fatta riktiga beslut.  Genom effektiva metoder och verktyg får du bättre förutsättningar att kommunicera på ett utvecklande sätt och inte köra fast i en dialog. 

 

Målgrupp

Personer som arbetar med samtal och kommunikation i sitt dagliga arbete. 

 

Aktuella kurser inom kommunikation

Dela och tipsa: