After Action Debriefing, AAD, är en rapporterings- och utvärderingsmetod. Den kan användas efter enskilda händelser, projektavslut eller veckovisa perioder. Metoden är ett viktigt inslag för psyket och moralen i en grupp efter en specifik händelse. Kursen syftar till att göra teamet mer reflekterande men även att säkerställa att eventuella missförstånd reds ut. Genom nya användbara metoder och verktyg i AAD ökas er produktivitet och effektivitet. 

 

Målgrupp

Team och grupper oavsett bransch.

 

Aktuella kurser inom kommunikation

Dela och tipsa: