Att få en strukturerad introduktion och en bra handledning gör att medarbetarna känner sig trygga inför sin nya arbetsuppgift. De kommer dessutom igång snabbare. Utbildningens mål är att medarbetarna utifrån ett skräddarsytt utbildningsinnehåll ska diskutera och ta fram en gemensam handlingsplan för hur man ska gå till väga när man tar emot nyanställda för att erbjuda de bästa förutsättningarna. 

 

Målgrupp

För dig som ofta tar emot nyanställda och introducerar dem på er arbetsplats. 


Aktuella kurser inom kommunikation

Dela och tipsa: