I ett framgångsrikt företag måste man kunna gå från ord till handling. Kan man inte det blir alla förbättringsplaner värdelösa. Den här utbildningen ger en komprimerad injektion av inspiration och verktyg som krävs för att skapa ett lyckat förändringsarbete. Målet är att ni efter kursen ska vara inspirerande att få saker att hända och att alla ska vilja vara delaktiga i företagets utveckling. 

 

Målgrupp

Alla som vill uppnå förändring och skapa en positiv känsla kring utveckling på arbetsplatsen. 

 

Aktuella kurser inom kommunikation

Dela och tipsa: