Vi kommunicerar varje dag, medvetet eller omedvetet, med både språket och med kroppen. Ofta är vi inte ens medvetna om vilka signaler vi sänder ut till andra människor. Vi skapar ofta oss en egen uppfattning om hur andra tolkar vår information men stämmer deras tolkning med din? Målet med kursen är att genom nya utvecklande verktyg stärka er kommunikation och säkerställa att era budskap når fram. 

 

Målgrupp

Alla oavsett bransch som vill förbättra sin kommunikation. 

 

Aktuella kurser inom kommunikation

Dela och tipsa: