Hur kan vi arbeta med länder som ser annorlunda på punktlighet? Vad ska vi tänka på i möten med människor från hierarkiska kulturer? Att förstå och hantera kulturskillnader på ett konstruktivt sätt är viktigt för alla som arbetar i mångkulturella team. Det hjälper oss att uppnå effektiva samarbeten och att undvika missförstånd. Målet med denna kurs är att ge er verktyg att uppnå ett effektivt arbetssätt i dessa situationer. 

 

Målgrupp

Anställda som har internationella kontakter eller möter människor från olika länder. Utbildningen anpassas till respektive grupps behov.

 

Aktuella kurser inom kommunikation

Dela och tipsa: