Hur hanterar man sina egna och andras känslor i vården? I den här utbildningen tas det etiska förhållningssättet för vårdpersonal upp. Syftet med utbildningen är att lära sig vad kroppens språk egentligen säger. Hur går etiska samtal till och vilka konkreta metoder och verktyg finns för att uppnå detta? Målet är att nå personlig utveckling, få ökad förståelse kring vårdlidande och använda utvecklande feedback för att hantera egna känslor.

 

Målgrupp

Vårdpersonal

 

Aktuella kurser inom kommunikation

Dela och tipsa: