Coaching handlar om att hjälpa människor att hitta sitt bästa jag. Oavsett vilken befattning eller arbetsplats man befinner sig på, vart i livet man är eller vilka mål man vill uppnå. Kursens mål är att bli medveten om människors hinder och egna valmöjligheter och hur man genom att ge och ta emot rätt coaching kan förbättra prestationer, fördjupa lärandet och öka sin livskvalitet. 

 

Målgrupp

Alla som vill utvecklas, oavsett bransch. 

 

Aktuella kurser inom kommunikation

Dela och tipsa: