Som anställd inom stat, kommun eller privata företag eller verksamheter måste man ha de rätta kunskaperna om en handling eller uppgift får lämnas ut eller inte. Syftet med utbildningen är att lotsa er genom gråzoner och ge er verktyg att bättre kunna fatta dessa beslut. Målet är att säkerställa att ingen blir kränkt när det dessutom finns krav att uppgifterna måste lämnas ut skyndsamt.

 

Målgrupp

Anställda som i tjänsten agerar som företrädare för en myndighet och andra som måste tillämpa reglerna om allmänna handlingar och sekretess. Kursen passar lika väl för de med juridisk utbildning som de med annan bakgrund.

 

Aktuella kurser inom juridik

Dela och tipsa: