Att kunna reglerna är ett måste för alla som arbetar med offentlig upphandling vid bygg-, anläggnings- och förvaltningsentreprenader. Det är lika viktigt för leverantör som för beställare. Men upphandlingslagen kan vara komplex. I denna kurs är syftet att ge ökad kunskap om LOU och ge nya verktyg för att kunna tävla på lika villkor i upphandlingar. 


Målgrupp

Du som redan arbetar med offentlig upphandling hos en upphandlande enhet, eller personer som lämnar anbud på konsultarbete eller bygg-, anläggnings- och driftentreprenader.

 

Aktuella kurser inom juridik

Dela och tipsa: