Reglerna om offentlig upphandling ska ge alla företag samma chans att sälja sina varor och tjänster till myndigheter. Reglerna ska också se till att myndigheterna använder sina pengar på ett bra sätt när de köper varor och tjänster. Syftet med denna grundkurs är att ge er andvändbar kunskap i LOU och ge er viktiga verktyg att bättre kunna förstå och följa lagstiftningen. 

 

Målgrupp

Nyckelpersoner, chefer inom kommuner och kommunägda företag som är ansvariga över budget, inköp, beställning av varor och tjänster.

 

Aktuella kurser inom juridik

Dela och tipsa: