Fastighetsägares ansvar omfattar både att begränsa risk för skador och olyckor, god inomhusmiljö, utomhusmiljö och att bostäder och lokaler upprätthåller en viss standard. Även samhället ställer också krav på fastighetsägaren. Rapporter och besiktningar skall utföras. Vid om- och tillbyggnad ska byggherren påvisa hur man uppfyller byggnadsnämndens krav. Syftet med kursen är att ge fastighetsägare och förvaltare en samlad bild av de åtaganden som krävs.

 

Målgrupp

Fastighetsägare eller personer som ansvarar för fastigheter.

 

Aktuella kurser inom juridik

Dela och tipsa: