I de flesta upphandlingar finns hänvisningar till ”Allmänna bestämmelser”. Att känna till branschens juridiska regelverk, dvs. våra rättigheter och skyldigheter, våra leveransbestämmelser och olika entreprenad- och ersättningsformer är ett måste. Målet med kursen är att du ska veta vilka 

entreprenörens rättigheter och skyldigheter är i ett normalt entreprenadavtal. 

 

Målgrupp

Du som behöver en grundläggande kunskap i entreprenadjuridik.

 

Aktuella kurser inom juridik

Dela och tipsa: