Denna fördjupningskurs syftar till att utveckla och klargöra de kunskaper som du lärt dig från grundkursen i entreprenadjuridik. Målet är att ge djupare förståelse för risker och fallgropar i entreprenadkontrakt jämte AB/ABT:s ersättningsregler, samspelet med AMA AF och allmän avtalsrätt, vikten av dokumentation och byggmötesprotokoll m.m.


Målgrupp

Du som behöver en fördjupad kunskap i entreprenadjuridik. Förkunskaper krävs.

 

Aktuella kurser inom juridik

Dela och tipsa: