En förutsättning för konkurrenskraftiga offerter

I de flesta upphandlingar finns hänvisningar till ”Allmänna bestämmelser” AB 04 och ABT 06. Att känna till branschens juridiska regelverk, d v s våra rättigheter och skyldigheter, våra leveransbestämmelser och olika entreprenad- och ersättningsformer är ett måste. Har vi de rätta kunskaperna kan vi gardera oss och vi har också större förutsättningar att ta hem jobben

 

Målgrupp

 

Du som behöver en grundläggande kunskap i entreprenadjuridik.

 

Förkunskaper

Grundläggande kännedom från entreprenadarbeten. 

 

Mål

Du vet vilka parternas rättigheter och skyldigheter i ett normalt entreprenadavtal är.

  

Omfattning

2 heldagar

 

Innehåll

  • Allmän avtalsrätt
  • Genomgång av AB 04 där bland annat följande moment ingår

-          Entreprenadformer

-          Omfattning av entreprenörens åtagande

-          Hantering av ÄTA-arbeten

-          Ansvarsfrågor

-          Tid

-          Hantering av formalia

-          Ekonomi

  • Genomgång av det som särskiljer ABT 06 från AB 04
  • Aktuella rättsfall

AB 04 och ABT 06 ingår i kursen

 

 

Kursledare

Carl-Johan Törnros, Advokat

Jag arbetar idag på Advokatfirman Inter i Stockholm och är genom uppdragsavtal ansvarig för den entreprenadjuridiska rådgivningen åt branschoch arbetsgivareförbundet Maskinentreprenörernas ca 3700 medlemsföretag inom frågor som rör främst mark- och anläggningsrelaterade frågor. Förutom rådgivning per telefon företräder jag medlemmar inom- och utom domstol i främst entreprenadjuridiska tvister. Därutöver företräder jag även andra klienter inom entreprenadjuridiska frågeställningar.

Kursinformation

Kursdatum:

2019-03-27

2019-03-28

Kursort:

 

Skellefteå

Pris:

Er investering är 9 800 SEK/deltagare.
Dagkonferens tillkommer med 1500 SEK/deltagare.
Kursen genomförs om vi har minst 10 deltagare. Max antal är 20. Priserna är exklusive moms. Anmälan är bindande.

Sista anmälan:

2018-12-20

Bokning

Entreprenadjuridik AB04 och ABT06

2019-03-27

Skellefteå

Låt mig hjälpa dig med dina frågor!

Ring mig på: 070-911 16 23
eller kontakta oss via e-mail på adressen

peter.strand@kompetenslaget.se

- Peter

Dela och tipsa: