En förutsättning för konkurrenskraftiga offerter

I de flesta upphandlingar finns hänvisningar till ”Allmänna bestämmelser” AB 04 och ABT 06. Att känna till branschens juridiska regelverk, d v s våra rättigheter och skyldigheter, våra leveransbestämmelser och olika entreprenad- och ersättningsformer är ett måste. Har vi de rätta kunskaperna kan vi gardera oss och vi har också större förutsättningar att ta hem jobben


Kursmål

Du vet vilka entreprenörens rättigheter och skyldigheter i ett normalt entreprenadavtal är.

 

Innehåll

  • Allmän avtalsrätt
  • Genomgång av AB 04 där bland annat följande moment ingår

-          Entreprenadformer

-          Omfattning av entreprenörens åtagande

-          Hantering av ÄTA-arbeten

-          Ansvarsfrågor

-          Tid

-          Hantering av formalia

-          Ekonomi

  • Genomgång av det som särskiljer ABT 06 från AB 04
  • Aktuella rättsfall

AB 04 och ABT 06 ingår i kursen

 

Målgrupp

Du som behöver en grundläggande kunskap i entreprenadjuridik.

 

Förkunskaper

Grundläggande kännedom från entreprenadarbeten.

 

Antal kursdagar

2 dagar

 

Kursledare

Carl-Johan Törnros

 

 

Kursinformation

Kursdatum:

2017-11-08

2017-11-09

Kursort:

 

Luleå - Clarion Hotel Sense

Pris:

Er investering är 9 800 SEK/deltagare.
Dagkonferens tillkommer med 1500 SEK/deltagare.
Kursen genomförs om vi har minst 10 deltagare. Max antal är 20. Priserna är exklusive moms. Anmälan är bindande.

Sista anmälan:

2017-10-09

Intresseanmälan

Intresseanmälan

Intresseanmälan

Fil
Filer måste vara mindre än 30 MB.
Tillåtna filtyper: rtf pdf doc docx xls xlsx.

Låt mig hjälpa dig med dina frågor!

Ring mig på: 070-553 78 07
eller kontakta oss via e-mail på adressen

nina.bladh@kompetenslaget.se

- Nina

Dela och tipsa: