Som ledare ska du kunna lagar och riktlinjer när det gäller exempelvis anställningsavtal, uppsägningar och arbetsmiljöfrågor. Både vad som gäller för arbetstagare och arbetsgivare. Målet med utbildningen är att deltagarna ska få den kunskap som krävs i arbetsrätt med inriktning mot organisation och ytterligare kunskap i den lagstiftning som reglerar förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare. 

 

Målgrupp

Alla med någon form av ledarskap.

 

Aktuella kurser inom juridik

Dela och tipsa: