Att leda projekt kräver mycket tid och ansträngning. Denna kurs hjälper projektmedlemmar att kommunicera och planera projekten på bästa sätt genom att använda sig av projektplaneringsprogrammet Microsoft Project. Målet är ett ni ska få tidseffektiva verktyg för att leda projekten och hur ni upprätthåller en gemensam samsyn på aktiviteter och resurser. 

 

Målgrupp

Chef, projektledare, projektmedarbetare, teamledare, eller övriga nyckel- personer. Kursen vänder sig även till personer som redan arbetar i Microsoft Project och vill bygga vidare dina kunskaper i programmet.

 

Aktuella kurser inom IT

Dela och tipsa: