Blir företagen effektivare om den ekonomiska kunskapen ökar? Idag har allt fler chefer befattningar resultat och budgetansvar. Detta gör att dessa individer måste få en ökad insikt om ekonomin så att de kan prioritera och fatta egna beslut grundade på ekonomisk fakta. Denna utbildning vänder sig till dig med arbetsuppgifter där det förutsätts att du förstår ekonomiska samband, fast du inte är ekonom. 

 

Målgrupp

Ledare med ekonomiskt ansvar, som inte huvudsakligen arbetar med ekonomi, men behöver ökade kunskaper i ämnet. 

 

Aktuella kurser inom ekonomi

Dela och tipsa: