Genom att klargöra de ekonomiska sambanden mellan orsak och verkan, kan medarbetare efter denna kurs bättre förstå och acceptera tagna beslut. Syftet är att ge insikt i vilka ekonomiska konsekvenser de egna besluten och agerandet får för verksamheten. Kursen är perfekt för de medarbetare som förutsätts att de förstår de ekonomiska sambanden, men som kanske inte alltid har förkunskaperna. 

 

Målgrupp

Medarbetare i alla branscher som bättre behöver första ekonomin i er organisation.

 

Aktuella kurser inom ekonomi

Dela och tipsa: