Budgetering är ett mycket viktigt styrmedel för att kunna se hur målen kan uppnås och affärsidén förverkligas. Kalkylering hjälper att beräkna intäkterna och kostnaderna. Denna kurs ger verktyg, insikt och ökad förståelse inom just budgetering och kalkylering som leder till att chefer med ökat självförtroende kan fatta goda ekonomiska beslut.

 

Målgrupp

Projektledare, mellanchefer inom industri, handel, tjänsteföretag och offentliga organisationer.

 

Aktuella kurser inom ekonomi

Dela och tipsa: