På alla arbetsplatser finns ett antal hot som, om olyckan är framme, kan kräva en snabb utrymning för att undvika personskador. Att personalen är utbildad och har en riskmedvetenhet i sig, är det bästa sättet för att förebygga faror. För att minimera den tid som krävs från det att ett hot upptäckts till att evakueringen startas krävs kunskaper om larmens betydelse och vilka åtgärder var och en skall vidta vid larm. Kunskap om vikten av en effektiv närvarokontroll är också en viktig del i att så snabbt som möjligt ge räddningspersonal information om eventuellt kvarvarande personer. Kursen innehåller både teori och praktiska moment.

 

Målgrupp

Kursen vänder sig till alla anställda inom er organisation.

 

Aktuella kurser

Dela och tipsa: