Enligt Arbetarskyddsstyrelsen föreskrift AFS 1999:7 skall man med hänsyn till verksamhetens art, omfattning och de särskilda risker som finns, se till att det finns tillräckligt antal personer som kan ge första hjälpen, tillgängliga på arbetsstället. Elsäkerhetsverket har också särskilda föreskrifter när det gäller vägledning vid elskada.

 

Kursen innehåller både teori och praktik med tyngdpunk på praktik. Kursdeltagaren får grundläggande Första Hjälpen, HLR och krisstöd . Även kunskap om olycksfallsrisker som kan finnas på arbetsplatsen. Hur förbandsutrustningen fungerar och ansvaret för den. Omhändertagande av brännskador orsakade av el samt skador orsakade av ström genom kroppen.

 

Chefer och arbetsledande personal skall ha tillräckliga kunskaper om krisstöd för att kunna planera och ordna detta på ett lämpligt sätt.

 

Målgrupp

Kursen vänder sig alla anställda inom er organisation, dock särskilt till yrkesgrupper som arbetar med elinstallation eller service. 

 

Aktuella kurser

Dela och tipsa: