Enligt Arbetarskyddsstyrelsens föreskrift AFS 1999:7 skall man med hänsyn till verksamhetens art, omfattning och de särskilda risker som finns, se till att det finns tillräckligt antal personer som kan ge första hjälpen, tillgängliga på arbetsstället. Åtgärder skall vidtas för att kunskaper och färdigheter hålls aktuella.

 

Chefer och arbetsledande personal skall ha tillräckliga kunskaper om krisstöd för att kunna planera och ordna detta på ett lämpligt sätt.

 

Kursdeltagaren får kunskap i grundläggande Första hjälpen, Hjärt- lungräddning och krisstöd. Kursen innehåller både teori och praktik med tyngdpunk på praktik, såsom övningar med en realistisk HLR-docka (Little Anne).

 

Målgrupp

Kursen vänder sig till alla anställda inom er organisation. Oavsett yrkesgrupp eller ålder så har du nytta av denna utbildning.

 

Aktuella kurser

Dela och tipsa: