Alla som har tillstånd att hantera och förvara brandfarliga och explosiva varor, ska enligt det tillstånd som kommunen utfärdat ha en eller flera föreståndare för verksamheten. Föreståndaren ska enligt Lagen om brandfarliga och explosiva varor ha erforderlig kompetens. Föreståndaren verkar i organisationen för att hanteringen av brandfarliga varor bedrivs enligt gällande bestämmelser. Föreståndare ska veta vilka risker som är förknippade med hanteringen. Kursdeltagaren får kunskap om regelverk, varornas egenskaper och risker, förebyggande åtgärder m.m. 

 

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som ska bli eller redan är förståndare för hantering av brandfarlig vara.

 

Aktuella kurser

Dela och tipsa: