På din arbetsplats kan ni genom utbildning öka förståelsen av vilka skador bränder kan orsaka på egendom, miljö och liv. Det är den enskildes möjlighet och ansvar att arbeta förebyggande mot bränders uppkomst samt reducera skador till följd av bränder. Kursen innehåller teori men också praktiska moment, såsom släckning med handbrandsläckare. Den kan anpassas efter olika arbetsmiljöer på respektive företag exempelvis rundvandring i era egna lokaler för att se på vad det kan finnas för risker hos er. 

 

Målgrupp

Kursen vänder sig till alla anställda inom er organisation.

 

Aktuella kurser

Dela och tipsa: