Enligt föreskrifterna hos Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) för systematiskt brandskyddsarbete ska det finnas en organisation som anger vem som är brandskyddsansvarig samt hur efterlevnaden och kontrollerna sköts. För att kunna hantera dessa uppgifter krävs en grundlig kunskap och förståelse. Vi behandlar bl.a. lagar och myndighetskrav, riskidentifiering, ekonomiska och praktiska konsekvenser av brand samt det ansvar som åligger organisationen och dess brandskyddsansvariga och kontrollanter.

 

Målgrupp

Kursen vänder sig till den i organisationen som har ansvar för företagets brandskydd och riskhantering, samt till brandskyddskontrollanter och ansvariga för inköp av brandskydd.

 

Aktuella kurser

Dela och tipsa: