Internrevision- Miljö samt kvalitet ISO 9001/14001

Inledning

Internrevision är ett effektivt verktyg för att hjälpa verksamheter hitta förbättringar och öka sin förbättringspotential. Du som deltagare kommer att öka dina kunskaper och färdigheter i revisionsteknik.
Vi utgår ifrån riktiga case och blandar teori med praktiska övningar.
Du kommer att få lära dig de olika delarna av en revision, planering, genomförande, rapportering och uppföljning, samt träna dig i revisorns roll och revisionens etiska grund.
Efter de två grundläggande dagarna kommer utbildningen att avslutas med en övningsrevision, med handledning och återkoppling från kursledaren. Utbildningen utgår ifrån kraven i de nya standarderna.
 

Syfte och mål

Syftet med utbildningen är att deltagarna ska känna sig trygga med att självständigt kunna
genomföra interna revisioner av ledningssystem för kvalitet samt miljö.
 

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till dig som ska arbeta som intern revisor av ledningssystem för
kvalitet och/eller miljö.
 

Omfattning:

3 heldagar
 

Innehåll

Dag 1 Grundläggande revisionskunskap-Revisionsrollen, revisionsmetodik, organisationens förutsättningar och ledarskap. Fokus på hur man reviderar mot kraven enligt ISO 9001/14001
Dag 2 Revisionsmetodik-Planering och stöd, verksamhet, prestanda och förbättringar
Dag 3 Övningsrevision
 

Konsult

David Sandén, seniorkonsult, utbildare, revisor
 

Datum och plats:

4-6 oktober 2017 i Skellefteå

Kursinformation

Kursdatum:

2017-10-04

2017-10-05

2017-10-06

Kursort:

 

Skellefteå

Pris:

Pris:11 550 SEK/deltagare. Exkl.moms
Dagkonferens tillkommer med 1 950 SEK/deltagare. Exkl.moms

Sista anmälan:

2017-09-25

Intresseanmälan

Intresseanmälan

Intresseanmälan

Fil
Filer måste vara mindre än 30 MB.
Tillåtna filtyper: rtf pdf doc docx xls xlsx.

Låt mig hjälpa dig med dina frågor!

Ring mig på:070-3600200
eller kontakta oss via e-mail på adressen

maria.markström@kompetenslaget.se

- Maria

Dela och tipsa: