Inbjudan till öppen utbildning
Nya Dataskyddsförordningen - General Data Protection Regulation – ersätter PUL

 

EU har i april 2016 beslutat om ett nytt regelverk för behandling av personuppgifter som ska börja tillämpas i medlemsstaterna i maj 2018. Regelverket kommer att innebära många förändringar för de som behandlar personuppgifter både inom den enklare hanteringen samt inom IT där skydd för IT-miljön behöver säkerställas.  En anpassning till dataskyddsförordningen kommer kräva att vi ser över våra interna styrningar och riktlinjer för hur vi hanterar personuppgifter.

Den nya EU-förordningen kan ge böter på upp till 4 procent av koncernens globala omsättning. Det ska fungera som motivation för organisationer att börja arbeta med integritetsfrågor och skydd av personlig information på en helt ny nivå som gynnar individen. 

 

Målgrupp

Personuppgiftsansvariga, Personuppgiftsbiträden, PUL-ansvariga.

Även företag och personer som hanterar exempelvis lönesystem, personregister, lönelistor och fakturor. 

  

Innehåll

Här får du förståelse från vad PUL innehåller och vad som behöver göras inför att GDPR träder i kraft, samt hur GDPR bör hanteras efter lagen träder i kraft.

 

 • Bakgrund till dataskyddsförordningen
 • När gäller den och vad omfattas?
 • Vad är en personuppgift?
 • Principerna för behandling av personuppgifter
 • Laglig behandling av personuppgifter
 • Rättigheter och skyldigheter
 • Vilket ansvar har företaget
 • Vilket ansvar har du som personuppgiftsansvarig, personuppgiftsbiträde, dataskyddsombud
 • Privacy by design och privacy by default
 • Överföringar av uppgifter till tredjeland (land utanför EU/EES) däribland Privacy Shield
 • Krav på tekniska och organisatoriska åtgärder för skydd av personuppgifter.
 • Sanktioner vid regelbrott

 

Omfattning

Heldag

Kursinformation

Kursdatum:

2017-12-05

Kursort:

 

Umeå

Pris:

Heldagsutbildning 4 900 SEK/deltagare.
Dagkonferens 950 SEK/deltagare.
Alla priser är ex. Moms.

Sista anmälan:

2017-11-06

Intresseanmälan

Intresseanmälan

Intresseanmälan

Fil
Filer måste vara mindre än 30 MB.
Tillåtna filtyper: rtf pdf doc docx xls xlsx.

Låt mig hjälpa dig med dina frågor!

Ring mig på: 070-6213535
eller kontakta oss via e-mail på adressen

gabriella.moritz@kompetenslaget.se

- Gabriella

Dela och tipsa: